สัตวแพทย์ มข.ร่วมแก้ปัญหาสถานที่พักพิงสุนัขจรจัด ต.ศิลา ขอนแก่น

ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหารและนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับทีมผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเทศบาลตำบลศิลาดำเนินการตรวจสุขภาพสุนัขจำนวนกว่า 200 ตัว ในสถานพักพิงสุนัขซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้มีการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนรวม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยากำจัดเห็บหมัด ทำการคัดแยกสัตว์ที่แข็งแรงและสัตว์ป่วยพร้อมกับการทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง