ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562

 

ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษา ครบรอบ 127 ปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 โดยกระทรวงศึกษากำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 จำนวน 14 ราย ได้แก่ 1.กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2. นาวสาวนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ 3.ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ (นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย) 4.นายสัญญา ธุถาวร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 5.นายพงษทร คงลือชา (ผู้จัดการอาวุโสคนประจำเรือ) 6.บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 7.นางเบญจมาภรณ์ คุณะรังษี (ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน) 8.นาย จุง ซอง พาร์ค (บริษัทซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด) 9.นางภาวนา อังคณา (รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย) 10.นายอดิศร ตันเองชวน (ประธานอุตสาหกรรมกลุ่มภาคใต้) 11.พระครูปลัด สิทธิวัฒน์ วัดไผ่ล้อม 12.นายเชิดศักดิ์ ภัทรานนท์อุทัย 13.บริษัท เอส ซี เสรีชัยบิวตี้ จำกัด และ 14.นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ