สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารสุนัขให้กับสถานพักพิงสุนัขวัดเวฬุวนาราม และสถานพักพิงสุนัขจรจัดบ้านป้าแอ๊ด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารสุนัขให้กับสถานพักพิงสุนัขวัดเวฬุวนาราม และสถานพักพิงสุนัขจรจัดบ้านป้าแอ๊ด ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สทนมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสุนัขพระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับสถานพักพิงสุนัขวัดเวฬุวนาราม และสถานพักพิงสุนัขจรจัดบ้านป้าแอ๊ด ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ  สถานพักพิงสุนัขวัดเวฬุวนาราม และสถานพักพิงสุนัขจรจัดบ้านป้าแอ๊ด ก่อตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัด สุนัขที่ถูกทอดทิ้ง สุนัขพิการ และสุนัขด้อยโอกาส ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสุนัขจรจัด รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสุนัขจรจัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม ปัจจุบัน สถานพักพิงสุนัขวัดเวฬุวนาราม และสถานพักพิงสุนัขจรจัดบ้านป้าแอ๊ด มีสุนัขในการดูแล จำนวน ๒๘๐ ตัว และ ๓๕๐ ตัว ตามลำดับ รวม ๖๓๐ ตัว