สธ.ปัตตานี ส่งมอบเครื่อง AED แก่พื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดปัตตานี เพื่อการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน

สธ.ปัตตานี ส่งมอบเครื่อง AED แก่พื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดปัตตานี เพื่อการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน

1 เมษายน 2562 ห้องกลางชล โรงแรม ซีเอส ปัตตานี

นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการทีมแพทย์และพยาบาลที่ปฎิบัติงานใน ER รพ.ระดับF2 ขึ้นไป เพื่อการลดอัตราการเสียชีวิตพร้อมพัฒนาระบบบริการแผนฉุกเฉินและหน่วยบริการที่ต่อเนื่องให้มีคุณภาพมาตรฐาน ในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศฯ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้แก่โรงพยาบาลในทุกๆอำเภอของจังหวัดปัตตานี จำนวน 12 เครื่อง โดยเครื่อง AED ทั้ง 12 เครื่อง ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดปัตตานีจากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเนื่องในสันครับรอบ 114 ปี วันท้องถิ่นไทย ของจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา