กปน. เชิญชวนประชาชนประหยัดน้ำ เริ่มวันนี้…เริ่มที่เรา ยืนยันน้ำประปาเพียงพอตลอดหน้าร้อน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เชิญชวนประชาชนร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอันมีค่า โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เช่น ใช้ภาชนะรองน้ำระหว่างแปรงฟันแทนการเปิดน้ำทิ้งไว้ ลดการสูญเสียน้ำได้มากถึง 9 ลิตร ต่อ 1 นาที รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ช่วยลดการสูญเสียน้ำได้1,500 ลิตรต่อเดือน และหากประชาชนพบท่อประปาแตกรั่ว สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line @ ในชื่อ @MWAthailand ทั้งนี้ กปน. มีเอกสารคู่มือและสื่อรณรงค์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ bit.ly/MWAleaflet หรือติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. โทร. 02-504-0123 ต่อ 2539

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ขอยืนยันว่า จะมุ่งมั่น ผลิต สูบจ่ายน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างเพียงพอและทั่วถึงตลอดหน้าร้อนนี้