กรมทางหลวง สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมทุกเส้นทางรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทางโดยระหว่างวันที่ 18 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา ถึงวันที่ 3 เม.ย. 62 โดยได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง จำนวน 18 แห่ง แขวงทางหลวง จำนวน 104 แห่ง ทั่วประเทศ ดำเนินการซ่อมหลุมบ่อบนผิวทาง   ทำความสะอาดอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น เครื่องหมายนำทาง เส้นจราจร  ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณจราจร รวมทั้ง ตัดแต่งกิ่งไม้  ตัดหญ้าสองข้างทาง  ตลอดจนแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายโดยเฉพาะทางแยกทางร่วมในเส้นทางสายหลักและสายรองและจัดทำป้ายแนะนำทางเลี่ยง เพื่อให้ประชาชนไปใช้เส้นทางและเป็นการช่วยแบ่งจราจรในเส้นทางสายหลัก

รองอธิบดีกรมทางหลวง ยังกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ยังสั่งการให้สำนักทางหลวง แขวงทางหลวง และ     หมวดทางหลวงที่อยู่ริมทางหลวงเปิดบริการห้องน้ำในช่วงเทศกาลฯ โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักและเส้นทางท่องเที่ยวจะเน้นเป็นพิเศษ พร้อมมีป้ายแนะนำ รวมถึง การคืนพื้นผิวจราจรโครงการก่อสร้าง การวางแผนเตรียมพร้อมในการเปิดช่องจราจรพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางอีกด้วย

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง“ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” มอเตอร์ไซด์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อก และขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของท่านและ      ผู้ร่วมทาง หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งอุบัติเหตุสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน    กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง