ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล

เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณคลองบ้านม้า หน้าเดอะพาซิโอทาวน์ ถนนรามคำแหง ในคืนวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนรามคำแหง ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 117 – 129/4
  • ถนนรามคำแหง ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 64/1 – 100

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

การประปานครหลวง