สำนักงานปศุสัตว์เขต2 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระแก้วและด่านกักกันสัตว์ตราดออกปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคASF

สำนักงานปศุสัตว์เขต2 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระแก้วและด่านกักกันสัตว์ตราดออกปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคASFตามแนวชายแดนด้านกัมพูชาอย่างเข้มงวดตามข้อสั่งการของนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ หลังได้รับรายงานการเกิดโรคในกัมพูชา