DPU จับมือ JSL เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ “ศาสตร์สุขภาพโรคมะเร็ง” และ “การทำการตลาดบนออนไลน์” แก่สังคม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ลงนามความร่วมมือให้บริการวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพ เปิดอบรมคอร์สออนไลน์เพื่อต่อยอดความรู้ให้ผู้สนใจเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว

            โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคุณรติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือวิชาการและวิชาชีพ โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และ อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์วิสุทธิ์ ตรีเงิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

            ในโครงการอบรมและคอร์สออนไลน์ My One Class เป็นการนำหลักสูตรชั้นนำจาก วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ และ คณะนิเทศศาสตร์ ของ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มาพัฒนาต่อยอดสู่คอร์สการเรียนการสอนออนไลน์ ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากมืออาชีพ ให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดาวน์โหลดเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในการทำคำบรรยายแทนเสียง และ เสียงบรรยายภาพ ในรายการเจาะใจ และรายการต่างๆ ของ JSL อีกด้วย

            พร้อมเปิดคอร์สออนไลน์ใน 2 หัวข้อ คือ เรื่อง “โรคมะเร็ง กับการป้องกันและรักษาโดยธรรมชาติบำบัด” โดยนายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ผู้ที่เรียนในคอร์สนี้จะได้ทราบถึงวิธีการรับมือกับโรคมะเร็ง ทั้งส่วน “การป้องกัน” เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และส่วน “การบำบัด” สำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้ว โดยการใช้วิธี “ธรรมชาติบำบัด” ที่ช่วยชะลอและกำจัดพิษจากโรคร้ายนี้ได้  รวมทั้งจิตวิทยาในการ ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ครอบครัวและผู้ดูแลควรรู้

            ด้านการอบรมในหัวข้อ “การทำการตลาดบนออนไลน์  สำหรับการประชาสัมพันธ์ และ การขาย” โดยอาจารย์ธวัชชัย  สุขสีดา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กล่าวว่าการนำสื่อออนไลน์มาช่วยทำการตลาดในยุคดิจิทัลนี้จะเป็นการส่งเสริมการสื่อสารทางธุรกิจที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่ทุกเวลาและยังส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้อีกด้วย โดยใช้เว็บเพจ และเครื่องมือทางโซเชียลมีเดียต่างๆ  เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ทั้งในลักษณะองค์กรและบุคคล