ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีรับมอบโฉนดที่ดินและเปิดอาคาร วิจิตร ณ ระนอง

บรรยายภาพข่าว : ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีรับมอบโฉนดที่ดินและเปิดอาคาร วิจิตร ณ ระนอง บนที่ดินเนื้อที่ 1 งาน 52.52 ตารางวา โดยรับมอบที่ดินจาก ท่านวิจิตร ณ ระนอง ประธานกลุ่มบริษัทในเครือเพิร์ล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตซึ่งอาคาร วิจิตร ณ ระนอง เป็นอาคาร 4 ชั้น 20 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ ปวช. ถึงระดับปริญญาตรี