“งานมหกรรมชุมแพะ @ ชุมพร และเปิดโลกวิชาการ”

วันที่ 30 มีนาคม 2562
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธาน ในพิธีเปิด “งานมหกรรมชุมแพะ @ ชุมพร และเปิดโลกวิชาการ” โดยมีนายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ในงานนี้ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารจากเนื้อแพะ โดยเชิญนายสมบัติ บุญถาวร ประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เขต 8 (ร้านฟารีดาข้าวหมกแพะ จ.กระบี่) มาสาธิตการทำข้าวหมกแพะโบราณ และ ซุปแพะ นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันแพะในรุ่นต่างๆ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, การสัมมนาวิชาการ รวมถึงการจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและนมแพะ จากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดต่างๆที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และส่งเสริมการบริโภคเนื้อแพะในอนาคตต่อไป