ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการแปรรูปและบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์”

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการแปรรูปและบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์” เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปทุมธานี กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติในวันนี้ ได้แก่

?ไก่หยอง

?ไส้อั่วไก่

? ลูกชิ้นไก่

ผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 12 ราย ประกอบด้วยเกษตรกร​และเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่