พาณิชย์แนะ SMEs ปรับกลยุทธ์พัฒนาสินค้าสู่ตลาดเฉพาะ สร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับสากล

างสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้การแข่งขันการค้าในตลาดโลกโลกทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ          การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านโครงสร้างประชากร การขยายตัวของสังคมเมือง ฯลฯ แนะผู้ประกอบการไทยต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และหาโอกาสทางธุรกิจ  ที่เกิดขึ้นจากกระแสแนวโน้มหลักของโลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยยุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ของไทยกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกที่มีความต้องการที่เฉพาะทางมากขึ้น (customization) มุ่งเน้นเมกาเทรนด์สำคัญของโลก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการในภูมิภาคให้สามารถส่งออกได้”

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า กรมได้จัดให้มีโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์หลากหลายโครงการ มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยกลุ่ม SMEs OTOP หรือในกลุ่มฐานรากภูมิภาคต่างๆ ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยได้จัดให้มีโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาสินค้าเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) ได้แก่ โครงการ 60+ ที่เน้นพัฒนาและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุเจาะตลาดญี่ปุ่นและฝรั่งเศส โครงการสินค้าสัตว์เลี้ยง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาดศักยภาพอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี โครงการแม่และเด็ก ซึ่งให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเทรนด์สินค้าแม่และเด็ก และโครงการ Host & Home ที่นำผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปมาให้คำแนะนำและพัฒนาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งโรงแรมและที่พักอาศัย เพื่อให้ SMEs เปลี่ยนจาก OEM, ODM, OBM สู่การผลิตสินค้ามีดีไซน์และสร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง

นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่มุ่งเน้นสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ได้แก่ โครงการพัฒนาผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) และร่วมกับนักออกแบบเพื่อให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการสิ่งทอ ผ้าผืน เครื่องนุ่งห่ม โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น (Qurated Fashion Incubation) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นไทยเติบโตและก้าวสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น โดยให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านเทรนด์แฟชั่นและพัฒนาสินค้าอย่างเจาะลึก โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักสร้างต้นแบบตัดเย็บสู่ระดับสากล (Pattern Creator) เพื่อส่งเสริมการสร้างต้นแบบตัดเย็บตามมาตรฐานสากลในภูมิภาคต่างๆ ของไทย รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการหน้าใหม่จากทั่วประเทศภายใต้โครงการ The New Faces และ OTOP เพื่อเชื่อมโยงสินค้าและผู้ประกอบการจากท้องถิ่นสู่สากล (Local to Global)

ทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการต่างๆ ข้างต้น จะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการคู่ขนานงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายนนี้ รวมถึงกว่า 20 นิทรรศการ ซึ่งรวมถึงนิทรรศการ “Material Solution” ที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโดยนำเสนอแนวโน้มการใช้วัสดุต่างๆ ในการสรรค์สร้างสินค้าไลฟ์สไตล์  และนิทรรศการ Designers’ Room & Talent Thai, Innovation and Design Showcase ที่รวมชิ้นงานออกแบบและแบรนด์น่าสนใจจากดีไซเนอร์ อีกด้วย

“กระทรวงพาณิชย์ มุ่งหวังที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน และผลักดันให้งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งเป็นเวทีที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทเทรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ จึงถือเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรอย่างแท้จริง และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงอยากขอเชิญชวนผู้ซื้อ นักธุรกิจ นักออกแบบ และประชาชนทั่วไปร่วมเลือกซื้อสินค้าภายในงานและที่สำคัญคือร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจกับศักยภาพอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ของไทย”

พบกับงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับแถวหน้าของเอเชีย หรือ STYLE Bangkok เดือนเมษายน   ที่รวมผู้ผลิต ผู้ส่งออกและดีไซเนอร์กลุ่มไลฟ์สไตล์ จัดแสดงสินค้ากว่า 1,700 คูหา ครอบคลุมพื้นที่ 41,000 ตารางเมตร ของไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์