“มอบพันธุ์ไก่ไข่โครงการทฤษฎีใหม่”

วันที่ 27 มีนาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562 ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดพังงา รวม 220 ราย ซึ่งเกษตรกรทุกรายได้รับพันธุ์ไก่ไข่ อายุไม่ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ รายละ 5 ตัว อาหารไก่ 10 กก.และเวชภัณฑ์คนละ 1 ชุด