ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม – สุทน : วัดแก้วพิจิตร ความงดงามแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน

วันนี้วันอาทิตย์ขอสวัสดีในช่วงยามเย็นพอจัดรายการเสร็จแล้วมีเวลาว่างๆ  พี่หนุ่ม-สุทน ก็เลยมาเล่าเรื่องราวการเดินทางไป จ.ปราจีนบุรี ให้ฟังเนื่องจากพื้นที่ในเขตจ.ปราจีนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายน่าเดินทางไปเที่ยวชม แต่ขอยกตัวอย่างเรื่องสถาปัตยกรรมการจัดสร้างพระอุโบสถน่าเดินทางไปเยี่ยมชมเช่น วัดแก้วพิจิตร ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองปราจีนบุรีติดแม่น้ำปราจีนบุรี ก็เลยทำให้วัดนี้อากาศสดใสและหน้าวัดมีเรือนแพเพื่อให้อาหารปลา พอขึ้นมาเห็นหอระฆัง สร้างติดกับหอไตรดูด้านนอกถ่ายภาพสวยงามมากเพราะสร้างเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมผสานศิลปะไทยดูสง่างาม

สำหรับพระอุโบสถพลาดไม่ได้ พระอุโบสถหลังนี้ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร(ชุ่ม) ให้สร้างขึ้นมาเมื่อมีการบูรณะวัดแก้วพิจิตรขึ้นมาใหม่  เนื่องจากท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เดินทางกลับมาจากเขมรและเห็นว่าเมืองปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่มากจึงไม่เดินทางไปเมืองหลวงคือกรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อท่านอยู่เมืองปราจีนบุรีก็เลยเข้ามาบูรณะวัดแก้วพิจิตร  ซึ่งเป็นวัดที่นางประมูล โภคาสร้างไว้แล้วเมื่อปี 2422

เรากลับมาเรื่องราวของพระอุโบสถต่อภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอภัยทานน่าจะเป็นองค์เดียวในโลก  ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ พอได้ไปกราบไหว้บูชา แล้วเชื่อว่าจะได้พร 3 ข้อ คือ

1.จะทำให้ใจเย็นลง

2.ตรึงใจผู้ฟังและผู้ร่วมสนทนา

3.เมื่อได้ขอพรแล้วจะได้รับการอภัยเสมอ ไม่มีศัตรู

พระอุโบสถหลังนี้จัดสร้างเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานที่ไม่เหมือนที่ใดในประเทศไทย เพราะแรงงานที่สร้างเป็นชาวเขมรเดินทางมากับท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และการสร้างท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้องการให้เป็นแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานคือ ไทย จีน เขมรและตะวันตกนั้นเอง

ดังนั้นถ้าหากนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยววัดแก้วพิจิตร ควรเดินชมสถาปัตยกรรมให้รอบตัวพระอุโบสถ  พร้อมศึกษาความเป็นมาว่าตรงไหนเป็นศิลปะไทย จีน เขมร และตะวันตก สุดท้ายขึ้นไปบนศาลาการเปรียญ กราบไหว้ขอพรพระรัตนสุวรรณ เป็นพระพุทธรูปทองคำทรงเครื่อง ประดับด้วยอัญมณีปางมารวิชัยพุทธ ลักษณะงดงามมากเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของวัดแก้วพิจิตร และวัดนี้ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง

ส่วนการเดินทางไปเที่ยววัดแก้วพิจิตร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครนายก โทรศัพท์ 03731-2282-4 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และขอขอบคุณ จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผอ.ททท.สำนักงานนครนายก ได้ส่งเจ้าหน้าที่(น้องกุ้ง)มาดูแลคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยว โดยมีพี่หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์ เก็บเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟัง