ก.แรงงานของไทย ลงนาม MOC กับก.สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ญี่ปุ่น เพิ่มความคุ้มครองคนงานไทยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

วันนี้ 27 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางอีมิโกะ ทาคาไกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on the Technical intern Training Program : MOC) ระหว่างนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และ นางโยชิโมโต้ อากิโกะ อธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์ ณ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ การลงนาม MOC ในครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมและ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการลงนามไปก่อนแล้ว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในญี่ปุ่น (MOC) ในครั้งนี้ว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา การจัดส่งแรงงานไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ และในปี 2559 ประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนกฎหมายสำหรับการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคชาวต่างชาติ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีข้อเสนอลงนาม MOC กับรัฐบาลไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้ฝึกงานต่างชาติ และประกันคุณภาพองค์กรผู้ส่งคนหางานไปฝึกงานกับประเทศญี่ปุ่นมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งในอัตราสูง เพื่อการถ่ายทอดทักษะทางเทคนิคอื่นๆ จากประเทศญี่ปุ่นให้แก่ประเทศไทยอย่างเหมาะสมและเป็นไปด้วยความราบรื่นผ่านโครงการฝึกปฎิบัติงานทางเทคนิค และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จะมีหน้าที่ตรวจสอบ รับรองการดำเนินงานขององค์กรผู้ส่งภาคเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ญี่ปุ่นกำหนด ซึ่งการลงนาม MOC ในครั้งนี้จะทำให้คนงานไทยได้รับความคุ้มครอง และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ