อ.อ.ป.เขตลำปาง ร่วมบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นำทีมผู้ปฏิบัติงานในสังกัดร่วมบูรณาการความร่วมมือ ภายใต้โครงการ “ลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ” ตามแนวคิด “ร่วมแรงร่วมใจ คืนคนดีสู่สังคม ขจัดภัยไฟป่า” โดยมี นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดย กรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมราชทัณฑ์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ต.พระบาท จ.ลำปาง