ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์แนะนำให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดเข็มล่าสุดนานเกิน 3-6 เดือนแล้ว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์แนะนำให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดเข็มล่าสุดนานเกิน 3-6 เดือนแล้ว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเตรียมพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อลดเสี่ยงติดเชื้อ ลดการป่วยหนัก และลดโอกาสการเสียชีวิต

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาสำหรับบุคคลธรรมดา Moderna (mRNA 1273) เต็มโดส 100 ไมโครกรัม โดสละ 1,110 บาท รวมประกันคุ้มครองผลข้างเคียงแล้ว โดยการจัดสรรรอบแรกสำหรับบุคคลธรรมดานี้ จะสามารถเริ่มนัดหมายการฉีดได้ตั้งแต่ 1-8 เมษายน 2565 นี้

📲 ผู้ที่สนใจสามารถจองและชำระค่ามัดจำวัคซีน 600 บาท ผ่านทางเว็บไซต์ https://moderna.cra.ac.th
หรือไลน์ @chulabhornhospital กดเมนู “จองวัคซีนทางเลือก Moderna” บุคคลธรรมดา

📌เงื่อนไขการจอง

1. อัตราค่าวัคซีนโมเดอร์นาที่จองกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่รวมค่าบริการฉีดวัคซีนที่ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลกำหนด โดยชำระกับโรงพยาบาลผู้ให้บริการฉีดวัคซีนโดยตรง

2. ลงทะเบียนผู้จองและบันทึก QR Payment เพื่อนำไปชำระค่ามัดจำจองวัคซีนโดสละ 600 บาท

3. ชำระส่วนที่เหลือ 510 บาทต่อโดส เมื่อได้รับ SMS แจ้งการจัดสรรวัคซีน

4. ชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี แต่สามารถโอนสิทธิ์การฉีดให้ผู้อื่นได้

5. เมื่อชำระเงินค่าวัคซีนครบแล้ว เลือกโรงพยาบาลในระบบและกำหนดวันเข้ารับวัคซีน

6. จัดสรรวัคซีนและกำหนดนัดหมายฉีดรอบแรก วันที่ 1-8 เมษายน 2565 นี้

🏥ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา สำหรับบุคคลธรรมดาที่จองผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทาง >>

https://www.chulabhornchannel.com/news-activities/vaccine/2022/02/hospitalformoderna/