🏥ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รณรงค์เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต สร้างความเข้าใจในการดูแลตนเอง เนื่องในวันไตโลก 10 มีนาคม 2565

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันไตโลก (World Kidney Day) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของไตต่อสุขภาพองค์รวม และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไต รวมถึงการป้องกันอย่างเหมาะสม ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงร่วมรณรงค์สร้างความรอบรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไต พร้อมคำแนะนำการบริโภคอาหารที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนไทยตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไต และสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต” ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของจุฬาภรณ์ชาแนล และสื่อสังคมออนไลน์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จากข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ณ ปัจจุบัน มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทั้งสิ้นจำนวนกว่า 63,000 ราย แสดงให้เห็นว่าโรคไตวายเรื้อรัง เป็นโรคที่คุกคามสุขภาพประชากรไทย และจะมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี ดังนั้น การดูแลตนเองให้เหมาะสมทั้งสุขภาพร่างกายและการรับประทานอาหารที่เหมาะสม เน้นบริโภคอาหารตามธรรมชาติ โดยไม่ปรุงรส จึงเป็นวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคไต และสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้อีกด้วย

โรคไต (Kidney Diseases) เกิดจากภาวะไตเสื่อมหรือไตทำงานได้น้อยลง ทำให้มีความผิดปกติในการทำงานต่าง ๆ หรือขับของเสียออกจากร่างกาย รวมถึงการหลั่งฮอร์โมนหรือการควบคุมน้ำและแร่ธาตุเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายด้วย โดยอาการสัญญาณเตือนของโรคไต ได้แก่ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายอยู่เสมอ มักปวดบวมเนื่องจากไม่สามารถขับน้ำและเกลือออกจากร่างกายได้ ปวดหลัง หรือ ปวดบั้นเอวบริเวณชายโครงด้านหลัง ร้าวไปถึงท้องน้อย อวัยวะเพศ ปวดร้าวกระดูกและข้อ เนื่องจากมีความผิดปกติที่ท่อไตและกรวยไต ปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะบ่อยขึ้นช่วงกลางคืน หรือปัสสาวะน้อยลง หรือปัสสาวะไม่ออกเลย ผิวแตก ผิวซีดและมีอาการคันเรื้อรัง มีจ้ำเลือดเกิดขึ้นง่าย เป็นแผลหายช้า เนื่องจากความแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ความดันโลหิตสูง หรือในบางรายอาจไม่มีอาการ แต่ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น ตรวจพบความดันโลหิตสูง โปรตีน หรือเม็ดเลือดแดงรั่วในปัสสาวะ เป็นต้น

กลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นโรคไต ได้แก่ ผู้ที่มีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคไต , ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และผู้ที่ได้รับสารพิษหรือยาที่ทำลายไต ซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้ ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองไตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโรคไตหรือนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต กับศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการอยู่ที่ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ได้ที่เมนูศูนย์การรักษา กดเลือกศูนย์โรคไต บน LINE Official โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ @chulabhornhospital รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารบทความสุขภาพได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.chulabhornchannel.com หรือ ช่อง Youtube Chulabhorn Channel และ Facebook page โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์