“กิจกรรมปฏิบัติการ DOT ดี Mission กับกรมการท่องเที่ยว”

นางสาววันทนา  แจ้งประจักษ์  รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปฏิบัติการ DOT ดี Mission กับกรมการท่องเที่ยว” พร้อมด้วย นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และนางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรม  รวมพลจิตอาสา 100 คน ร่วมปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้