วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดคอร์สอบรมการควบคุมการจราจรทางอากาศเบื้องต้น

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์สอบรมการควบคุมการจราจรทางอากาศเบื้องต้น (Basic Air Traffic Control) โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งหลักทฤษฎีหลักการบินเบื้องต้น  การควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน พร้อมฝึกปฎิบัติจริงการควบคุมการจราจรทางอากาศในบริเวณสนามบิน บรรยายและสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศโดยตรง และผู้ที่ผ่านการอบรมครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร ค่าสมัครท่านละ 4,000 บาท

            โดยการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ที่สถาบันการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvIZM59HWTkKWWgsNiKwzqxN7kA1CuaW3_bvOqWrWBEobmIw/viewform  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดที่ 0-2588-6060 ต่อ 100, 103 หรือ Line: @daa_dpu