ทส. เร่งระดม “หน่วยนาคราช” ตรวจสอบ ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลทั่วประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่ง “หน่วยนาคราช” เข้าพื้นที่โรงเรียนบ้านวังวาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนในการดูแลบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านควนผาสุก หมู่ที่ 8 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามตรวจสอบและซ่อมระบบประปาบาดาล พร้อมเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 นี้