‘กรมเจรจาฯ’ แจ้งข่าวดี! สำหรับผู้สนใจค้าขายตลาดจีน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับศูนย์อาเซียนจีนศึกษา และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนา “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดจีนด้วยเอฟทีเอ” และจัดประกวดแผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2019 ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ต้องการบุกตลาดจีน ผู้ชนะ 5 ทีมสุดท้ายจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมงาน The 10th China (Shanghai) International Catering Food & Beverage Exhibition 2019 ที่นครเซี่ยงไฮ้ สนใจสมัครด่วน!

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนจีนศึกษา และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดำเนินโครงการประกวดแผนธุรกิจ
DTN Business Plan Award 2019 โดยจะจัดสัมมนา “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดจีนด้วยเอฟทีเอ” ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดไปจีน ผ่านการใช้ประโยชน์จากการที่จีนได้ลดและยกเลิกภาษีสินค้าส่วนใหญ่ให้ไทยแล้วภายใต้เอฟทีเออาเซียน-จีน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป ขณะเดียวกันกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และ SMEขนาดย่อม (ที่มีทุนจดทะเบียนกิจการไม่เกิน 50 ล้านบาท) ในสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อคัดเลือกให้เข้าอบรมบูธแคมป์“เทคนิคการรุกตลาดจีนให้รวยด้วยเอฟทีเอ” ในเดือนเมษายน 2562

นางอรมน เสริมว่า สำหรับการสัมมนาเรื่อง “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดจีนด้วยเอฟทีเอ” ครั้งนี้ กรมฯได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และการใช้ประโยชน์” และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน และเอเชียอาคเนย์ บริษัท Riceland Food จำกัด และบริษัท Namu Life, Snailwhite (Beijing) เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดจีนด้วยเอฟทีเอ” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงของการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนให้ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ฟรีที่ FB : DTN Business Plan Award 2019

นอกจากนั้น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ในสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการของไทยไปตลาดจีนสมัครเข้าอบรมบูธแคมป์ “เทคนิคการรุกตลาดจีนให้รวยด้วยเอฟทีเอ”เป็นเวลา 3 วัน ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดเรื่องการเขียนแผนธุรกิจและการขยายตลาดสู่จีนด้วยเอฟทีเอ หลังจากนั้นจะมีการประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อคัดเลือก 5 ทีมผู้ชนะเดินทางไปเยี่ยมชมงาน The 10th China (Shanghai) International Catering Food & Beverage Exhibition 2019 ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปที่สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อร่วมบูธแคมป์ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ FB : DTN Business Plan Award 2019 ซึ่งผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ (1) FB: DTN Business Plan Award 2019 (2) Email: dtn.bp2019@gmail.com และ (3) ไปรษณีย์ส่งถึง ศูนย์อาเซียน – จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 นางอรมน กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไทยและจีนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ 80.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.7 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 30.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการนำเข้า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และยางพารา เป็นต้น สินค้านำเข้าหลักของไทย เช่น เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น

———————————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์