ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนกัลปพฤกษ์บางพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อชั่วคราวเข้ากับท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณคลองบางโคลัด ถนนกัลปพฤกษ์ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนกัลปพฤกษ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกกำนันแม้น ถึงคลองราชมนตรี
  • ถนนกำนันแม้น ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยกำนันแม้น 5 ถึงถนนกัลปพฤกษ์
  • ถนนกำนันแม้น ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ถนนกัลปพฤกษ์ ถึงถนนเทอดไท
  • ถนนเทอดไท ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกกำนันแม้น ถึงสวนอาหารสวนข่อย

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

การประปานครหลวง