กรมกิจการเด็กและเยาวชน เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคเงิน – สิ่งของ ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ

ดร.สมคิด  สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ และเงินทุน เพื่อมอบให้กับทางวัดนำไปจัดสรรในการบริหารดูแลเด็กกำพร้าและผู้ป่วย HIV ที่อยู่ในการดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระพุทธบาทประทานพร หรือ วัดพระบาทน้ำพุ เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ มีการดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเอดส์ 2 ส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา กว่า 1,800คน ซึ่งในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท ปัจจุบันทางวัดมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด ค่าเผาศพ และค่าสมุดหนังสือของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ซึ่งตอนนี้กำลังประสบกับวิกฤตการเงินเนื่องจากยอดเงินบริจาคที่ลดลง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากบิดามารดาที่เป็นโรคเอดส์  จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเงินทุน เพื่อมอบให้กับทางวัดนำไปจัดสรรในการบริหารดูแลเด็กกำพร้าและผู้ป่วยHIV ที่อยู่ในการดูแลของวัดต่อไป โดยสามารถบริจาคได้ที่

 

บัญชี “กองทุนอาทรประชานารถ”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี  289-0-84697-1

ธนาคารทหารไทย สาขาลพบุรี  304-2-41277-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลพบุรี  579-2-33730-7

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุระสงคราม  174-2-39000-0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี   111-1-47300-7

ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว  129-0-100020-9

บัญชี “บ้านเด็กธรรมรักษ์”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองม่วง 180-2-49545-1

 

สายทานบารมีวัดพระบาทน้ำพุ 1900222000 นาทีละ 20 บาท

ติดต่อสอบถาม เลี้ยงอาหาร ดูงาน จัดกิจกรรม วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร 0897420729-31

บ้านเด็กธรรมรักษ์ 2 หมู่ 5 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170  โทร 0818313441

ติดต่อให้ไปรับของบริจาค (ของชิ้นใหญ่) ติดต่อสำนักงานเมตตาธรรม  โทร 0898018250

ตารางบิณฑบาตแต่ละเดือน www.phrabatnampu.org

ติดตามข่าวสารของเด็กๆได้ที่ www.kidhome.org

 

หรือสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัดทั่วประเทศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0-2651-6834,0-22555-850-7 ต่อ 134,169,170