ศูนย์ฝึกด้านแรงงาน สปป ลาว ชื่นชมฝีมือครูฯของ SACICT

นายโยธิน เวศพงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาและทดสอบฝีมือแรงงานเวศพงศ์ และเป็นประธานเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมและหัตถกรรมไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวถึงโครงการ Cross Cultural Crafts ที่ SACICT จัดขึ้นว่า การแลกเปลี่ยนศิลปหัตถกรรมแกะสลักไม้ร่วม ลาว-ไทย ครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากเครือข่ายช่างฝีมือ ผู้ประกอบการของลาว มาร่วมโครงการกันอย่างคับคั่ง เพราะอยากเรียนรู้เทคนิคและแนวคิดของครูศิลป์ของแผ่นดินและครูช่างศิลปหัตถกรรมที่มาจากประเทศไทย โดยทั้งช่างฝีมือลาวและครูฯของ SACICT ได้ทดลองทำชิ้นงานร่วมกัน จำนวน 8 ชิ้นงาน รวมเวลาทำงาน 10 ชั่วโมงเต็ม ได้ชิ้นงานที่สวยงามและผสมผสานเทคนิค การแกะสลัก การกลึง การใช้เครื่องมือร่วมกัน ซึ่งนอกจากช่างฝีมือชาวลาวแล้ว เยาวชนภายในศูนย์พัฒนาและทดสอบฝีมือแรงงานเวศพงศ์ยังได้เห็นและร่วมชื่นชมผลงานของครูฯไทยด้วยว่า มีชิ้นงานที่สวยงามแปลกไปจากชิ้นงานของลาว โดยเฉพาะงานเรือไม้ และงานฉลุไม้ ที่นักเรียนของศูนย์ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ