กฟผ. เตรียมรับมือแหล่งยาดานา หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติช่วงเทศกาลสงกรานต์

กฟผ. เตรียมมาตรการรองรับการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 11 – 17 เมษายน 2562 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชน พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศในช่วง 7 วัน ดังกล่าวอีกทางหนึ่ง

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้รับแจ้งจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถึงแผนการหยุดซ่อมบำรุงรักษา ประจำปี 2562 แหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยจะทำการหยุดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในแหล่งผลิต ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รวมเวลา 7 วัน ส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตกลดลงไปประมาณ 350 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน กฟผ. จึงได้เตรียมมาตรการรองรับ โดยลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้ากลุ่มที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์ยี่ และเตรียมเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติฝั่งอ่าวไทย ทำหน้าที่เดินเครื่องหลัก เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง

“กฟผ. ได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุม ทั้งด้านการผลิต ด้านระบบส่งไฟฟ้า และด้านเชื้อเพลิง เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้ไฟฟ้าในช่วง 7 วันดังกล่าวอย่างประหยัด เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศอีกทางหนึ่ง” นายเริงชัย คงทอง กล่าวทิ้งท้าย

————————————