รมว.สธ. นำคณะเยือนเคนยา ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะเยือนประเทศเคนยา ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   นำคณะผู้บริหาร นักวิชาการ เยือนประเทศเคนยา ตามคำเชิญของนางซิสิลี เค คาริอุคิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา และเข้าร่วมการประชุม High-Level Policy Engagement Meeting  ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า การเดินทางไปเยือนเคนยาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก หลังจากมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งไทยและเคนยาได้ให้คำรับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน ประกอบด้วย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการคลังสุขภาพ การจัดลำดับความสำคัญชุดสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในหลักประกันสุขภาพ โดยใช้การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข การเสริมสร้างระบบสุขภาพบนพื้นฐานการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสาขาความร่วมมืออื่นๆ ที่ตกลงร่วมกัน  โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาได้ขอให้เพิ่มเติมการสนับสนุนการจัดทำราคากลางยา

“ เป็นความก้าวหน้าของการลงนาม MOU ฉบับนี้ของสองประเทศ ที่นำมาสู่การปฏิบัติที่รวดเร็วมากภายในเวลาเพียง 10 เดือนเท่านั้น จากที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาขอพบรัฐมนตรีสาธารณสุขไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2561 จนนำมาสู่การลงนาม MOU ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และการเยือนเคนยาในครั้งนี้ ซึ่งทางรัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาขอบคุณที่ประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนาประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศเคนยา”ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าว

ทั้งนี้  ในระหว่างการประชุมฯ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นำเสนอการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง และสื่อมวลชนเคนยา  และในบ่ายวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยายังได้นำคณะเข้าดูงาน  ณ Machakos County ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เมืองของประเทศเคนยาที่มีการทดลองด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

******************************************