กฟน. ร่วมจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 โชว์นวัตกรรมไฟฟ้าสุดล้ำแห่งอนาคต

วันที่ (21 มีนาคม 2562) นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้แทนผู้ว่าการ กฟน. นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน กฟน. ร่วมพิธีเปิดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการด้านระบบไฟฟ้าและพลังงานระดับโลก โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง กฟน. ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานดังกล่าว พร้อมจัดแสดงนิทรรศการไฟฟ้าสุดล้ำแห่งอนาคตเพื่อเมืองมหานคร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าการ กฟน. กล่าวว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดย กฟน. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ ด้านระบบไฟฟ้าและพลังงาน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy” ซึ่งจะมีการนำเสนอการประชุมเชิงวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับระบบผลิต การส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล และการบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกัน ถือเป็นการจัดขึ้นในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้งานดังกล่าวยังเป็นการพบปะระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทุกรูปแบบอีกด้วย

รองผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า กฟน. รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ภายในงาน กฟน. ยังได้มีการจัดนิทรรศการโชว์นวัตกรรมทางด้านระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยบนพื้นที่กว่า 90 ตารางเมตร บริเวณบูธ J10 โดยจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Smart Metro Grid Control Center ซึ่งเป็นระบบการจัดการควบคุมดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้าน Smart Solar เป็นการนำเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน พร้อมเป็นผู้นำในการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการแก่ประชาชนและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ที่สนใจเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ด้าน Smart life เป็นการนำเสนองานบริการของ กฟน. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงรองรับงานบริการในอนาคต ได้แก่ MEA Smart Life Application บริการชำระค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ประกาศดับไฟฟ้า รับข้อมูลข่าวสาร อื่นๆ และ MEA EV Application สำหรับการตรวจสอบ และจองสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึง Smart MEA EV นำเสนอการวิจัยและพัฒนา สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต นอกจากนี้ กฟน. ยังได้จัดแสดงการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสร้างมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ในการสร้างความเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย

กฟน. จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวได้ฟรี ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น.และวันที่ 23 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. โดยลงทะเบียนเข้างานได้ที่ Hall 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living