สารจาก ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องใน”วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561″

 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติอ่านสารฯ เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561