อ.อ.ป. จัดงาน วันUMEDA DAY ประจำปี 2562

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรม “งานวัน UMEDA DAY ประจำปี 2562” ขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ มร.โนโบรุ อุเมดะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความอาลัย ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ OSC/U-FIO ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. และหน่วยงานภายนอกได้รับรู้ โดยมีนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณโถง (ชั้น 1) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ