“บิ๊กอู๋” รับมอบอุปกรณ์ฝึกทักษะ ยกระดับแรงงานคุณภาพ รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล

รมว.แรงงาน รับมอบอุปกรณ์ฝึกอบรมจากภาคเอกชน บูรณาการตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนเครื่องมือการฝึกอบรมหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาศักยภาพแรงงานคุณภาพรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์ในการฝึกหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานจากคุณธนากร กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการ และคุณนันท์ เนตรรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และมอบสิ่งของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่กระทรวงแรงงาน ได้แก่ อุปกรณ์ Router , Network Switch , Firewall , Access point , และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไปณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

สำหรับความร่วมมือในการส่งมอบอุปกรณ์กาฝึกเพื่อยกระดับแรงงานคุณภาพดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและภาคเอกชนในการบูรณาการทำงานตามแนวทางประชารัฐ ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ รมว.แรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ และทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการฝึกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน