สสจ.หนองคาย ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. ขานรับนโยบายหนองคายเมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยว “บ้านสวย เมืองสะอาด”

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30น. นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และ คณะจิตอาสาจากสำนักงานคุมประพฤติ ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. โดยร่วมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ เพื่อลดฝุ่นละออง รวมถึงร่วมใจทำความสะอาดรั้ว ทาสีรั้วใหม่ เพื่อให้สำนักงานสวยงาม น่าอยู่น่าทำงาน เป็นการขานรับนโยบายหนองคายเมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยว “บ้านสวย เมืองสะอาด” ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายอีกด้วย