พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี หรือ Go Green Plus ปี 2562

ตลาดอาหารปลอดภัย ไปต่อไม่รอแล้วนะ……ก้าวสู่ปีที่ 2 กับ โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี หรือ Go Green Plus ปี 2562

โดยความร่วมมือของ นายภาณุพล​ รัตนกาญจนภัทร​ ผู้อำนวยการ​ องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย​ , นายสุทธิพงษ์​ จุลเจริญ​ อธิบดี​กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.), นายพงชาญ​ สำเภาเงิน​ รองกรรมการผู้จัดการ​ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ​ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank และ​นายวิชาญ​ เจริญกิจสุพัฒน์​ กรรมการผู้จัดการ​ บรรจุภัณฑ์ FEST บริษัท ผลิตภัณฑ์​กระดาษไทย​ จำกัด สานต่อโครงการ Go Green Plus เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลกหรือ Green Market ซึ่งในวันนี้ 20 มี.ค.2562 ทุกหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมกันผสานองค์ความรู้จากทุกภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลกหรือ Green Market ประกาศ​ ลด​ ละ​ เลิก​ การใช้วัสดุจากโฟม​ ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยในปี 2562 นี้ ตั้งเป้าพัฒนา ยกระดับ 35 ตลาด ทั่วประเทศ

แผนกประชาสัมพันธ์
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย