depa ร่วมวางแผนจัดตั้งศูนย์ Khon Kaen Regional Digital Park

19 มีนาคม พ.ศ. 2562, นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และคณะ ร่วมหารือร่วมกับนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ซึ่งเป็นประธานการประชุมหารือกรอบแนวคิดจัดตั้ง Digital Park พื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นต้นแบบระดับภูมิภาค โดยใช้ชื่อ Khon Kaen Regional Digital Park หนุนการพัฒนา Smart City และสร้าง Digital Community

ทีมเทศบาลแสดงความพร้อมด้วยการรวมตัวของผู้บริหารเทศบาลตบเท้าพร้อมรับนโยบายเดินหน้าต่อ ประกอบด้วย นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลังนางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารการคลัง นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมสำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แผนการจัดตั้งดังกล่าว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการสานต่อความร่วมมือ ตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “Khon Kaen Smart Living Lab” ว่าด้วยการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ส่งผลให้เกิดการเติบโตของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ ส่วนการประชุมหารือในครั้งนี้ มีประเด็นหลักๆ ดังนี้ กรอบแนวคิดการจัดตั้ง, สถานที่ตั้ง ทำเล พื้นที่ โซน, หน่วยงานร่วมดำเนินการและบูรณาการ รวมไปถึงงบประมาณในการดำเนินการหลายฝ่ายร่วมกัน เป็นต้น

#depa #digitalthailand
#SmartCity #khonkaen