สัปดาห์วันน้ำโลก 22 – 30 มี.ค. นี้ กปน. จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” 18 สาขาใกล้บ้านคุณ

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็น “วันน้ำโลก” (World Water Day) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Leaving no one behind” เน้นความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนในการเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัย ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินการผลิต สูบจ่าย ตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

เนื่องในสัปดาห์วันน้ำโลก ระหว่างวันที่ 22 – 30 มีนาคม 2562 กปน. จะจัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ในพื้นที่ให้บริการทั้ง 18 สาขา (ตามโปสเตอร์แนบ) โดยกิจกรรมประกอบด้วย การให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาระบบประปาเบื้องต้น การตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้าน บริการรับคำร้อง ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า พร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประปาทั้ง 18 สาขา และ “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

**********************************