พม. ชื่นชมชายพิการสู้ชีวิต รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อหารายได้ดูแลแม่และยาย ที่ จ.นครราชสีมา พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ชัยนาท และประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 08.00 น. นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รอง ปพม.) รักษาการแทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 66/2561 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     จากกรณีชายสู้ชีวิตวัย 30 ปี มีร่างกายพิการไม่สมประกอบ แขน-ขาเคลื่อนไหวไม่สะดวก แต่ประกอบอาชีพรับจ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียงสำหรับงานประชุมในหมู่บ้าน และรับซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว และเลี้ยงดูแม่และยาย ที่จังหวัดนครราชสีมา นั้น ขอชื่นชมชายคนดังกล่าวที่มีจิตใจเข้มแข็ง ขยันหมั่นเพียร มุมานะอดทน กตัญญู มีความตั้งใจช่วยเหลือครอบครัว ถึงแม้มีอุปสรรคทางร่างกายแต่ไม่ย่อท้อ และไม่นำมาเป็นอุปสรรคในการ ดำเนินชีวิต น่ายกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของคนพิการสู้ชีวิต ทั้งนี้ ได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (พมจ.นครราชสีมา) พร้อมทีม One Home เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินทางสังคม ของครอบครัวดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจด้านคนพิการของกระทรวง พม. พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำเรื่องกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพในระยะยาวต่อไป
      อีกกรณีชายชราวัย 70 ปี ป่วยเป็นโรควัณโรคไขสันหลัง เดินไม่ได้ อาศัยอยู่กับภรรยา และลูกอีก 2 คน ซึ่งลูกสาวป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย และต้องหยุดเรียนหนังสือเนื่องจากไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนต่อ ด้านลูกชายคนเล็กกำลังบวชเณรในช่วงปิดภาคเรียน ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่จังหวัดชัยนาท และกรณีหญิงชราวัย 66 ปี มีอาชีพเก็บของเก่าขาย เพื่อหารายได้เลี้ยงดูลูกชายวัย 22 ปี ที่มีสติไม่สมประกอบ ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ โดยทุกวันจะเดินเข็นรถเข็นออกตระเวนเก็บของเก่ากับลูกชายเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น ได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ พมจ.ชัยนาท และ พมจ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทีม One Home ทั้ง 2 จังหวัด เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินทางสังคมของทั้ง 2 ครอบครัว เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจด้านเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการของกระทรวง พม. พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อีกทั้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาลอาการป่วยของผู้ที่ป่วยทั้งหมด อย่างใกล้ชิด และช่วยเหลือดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสวัสดิการสังคมเพื่อขอรับสิทธิตามกฎหมายตามความเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่สองครอบครัว เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอและมั่นคงในระยะยาว
    สำหรับการติดตามความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. มีดังนี้ 1) กรณีหญิงชราที่พิการทางการเห็น ถูกลูกนำมาทิ้งไว้ภายในบ้านหลังเก่าผุพัง ที่จังหวัดอ่างทอง นั้น ทางทีม One Home ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมมอบช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฯ และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมบ้าน 2) กรณีหญิงรายหนึ่ง ต้องรับภาระเพียงลำพังเลี้ยงดูลูก 4 คน เนื่องจากสามีเสียชีวิตจากการจมน้ำ ซึ่งลูกชายคนโตร่างกายพิการแต่กำเนิด ที่จังหวัดยะลา นั้น ทางทีม One Home ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูคนพิการ อีกทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นระยะ