ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แถลงข่าวการจัดงานชุมแพะ@ชุมพร ในวันที่30 – 31 มีนาคม 2562นี้

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานชุมแพะ@ชุมพร โดยมี ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์, รองอธิการบดี สจล. วิทยาเขตชุมพร, ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย และอาจารย์หัวหน้าโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะฯ สจล. ร่วมแถลงข่าว ในการนี้นายธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพรร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

งานชุมแพะ@ชุมพร มีกำหนดจัดในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สจล. วิทยาเขตชุมพร กรมปศุสัตว์ และเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
– การประกวดแพะ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
– การสาธิตการทำข้าวหมกแพะโบราณและซุปแพะ
– พิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลการประกวดแพะ โดย พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
– การเสวนาเรื่อง “อนาคตแพะไทย ภายใต้ความผันแปรของการตลาด”
– การแข่งขันทำอาหารจากเนื้อแพะ 3 เมนู ได้แก่ แกงแพะ, แพะ Street Food, แพะฟิวชั่น

การออกร้านจำหน่ายอาหารเมนูแพะ และสินค้า OTOP ของดีจังหวัดชุมพรตลอดงาน