ก.แรงงาน เปิดคอร์สอาหารว่างและ เครื่องดื่มนานาชนิด หวังสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยการแรงงาน) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารว่างและเครื่องดื่ม ชนิดต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงอายุ ตามนโยบาย 3 A ของกระทรวง

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุนี้ กระทรวงแรงงานถือเป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของกระทรวง เพื่อให้ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ หาเลี้ยงตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านสวัสดิการ โดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ 2.ผู้ประกอบการE-Comerce 3.ผู้ที่ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนทักษะในการประกอบอาชีพ และ 4.ผู้ที่รับงานไปทำที่บ้าน บริษัท และห้างร้าน โดยวันนี้เป็นการฝึกอบรมทำอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ผู้สูงอายุนำไปต่อยอดเป็นอาชีพอิสระ
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงแรงงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าพัฒนาแรงงานผู้สูงอายุ 100,000 คน โดยกพร.รับผิดชอบในส่วนของการประสานเครือข่ายเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยเข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ วิธีใช้สื่อโซเชียลฯ ทั้งเฟสบุ๊ค และ แอพพลิเคชั่นไลน์ ผ่านคิวอาร์โค้ด การทำการตลาดด้วยสื่อโซเชียลฯ (Socail Marketing) สำหรับหลักสูตรที่อบรม 2 หลักสูตรจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใช้เวลาอบรมระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 รวม 30 ชั่วโมง โดยเมนูอาหารว่างที่นำมาสอนได้แก่ ปอเปี๊ยะสด สาคูไส้หมู เมี่ยงคำ ค้างคาวเผือก ขนมหัวผักกาด ขนมถ้วยจีน และก๋วยเตี๋ยวหลอด ส่วนเครื่องดื่มได้แก่ น้ำใบเตยหอม น้ำเก๊กฮวย น้ำมะตูม น้ำฝรั่ง น้ำอัญชัน น้ำมะนาว ชาเชียว ชาเย็นและกาแฟเย็น

ด้านนายเอก สิทธิพันธุ์ อายุ 62 ปี อดีตพนักงานโรงแรม เปิดเผยว่า ทราบข่าวจาก สื่อโซเชียลฯ รู้สึกสนใจ เนื่องจากเคยคลุกคลีกับงานบริการ เชื่อว่าน่าจะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ แต่ต้องขอดูว่าเมนูใดน่าจะนำไปทำขายได้ สำหรับความรู้ด้านการตลาดผ่านสื่อโซเชียลฯ ถือว่ามีประโยชน์มาก และน่าจะช่วยในการเพิ่มยอดขาย ควบคู่ไปกับการทำแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจด้วย ทั้งนี้อยากให้กระทรวงแรงงานเพิ่มช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่คุ้นเคยกับสื่อทั้ง 2 ประเภท

ขณะที่ นางวิภา ปัญยานุวัฒน์ อายุ 68 ปี อดีตข้าราชการเกษียณอายุ กล่าวว่า ทราบจากญาติที่เคยเข้าอบรมวิชาชีพกับกพร. มั่นใจในมาตรฐานการฝึก ความพร้อมด้านวิทยากร สถานที่และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึก จึงมาสมัครฝึกอบรม เบื้องต้นจะทดลองทำและแจกจ่ายในกลุ่มญาติและเพื่อนๆให้เกิดความชำนาญจึงจะทำขาย จึงอยากเชิญชวนผู้สูงอายุที่สนใจอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของตนเองด้วย .