บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังมาจะมาถึงประชาชนผู้ใช้รถที่จะไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิเนา สามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและสบายใจ หากเจ้าของรถทุกคันมีการทำประกันภัย พ.ร.บ.เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน จะได้รับความคุ้มครองเยียวยาตามกฏหมายจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในวงเงินตามที่กฏหมายกำหนด / กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท และกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จะได้รับความคุ้มครอง 300,000 บาท / ราย

นอกจากภารกิจตามกฎหมายแล้ว บริษัทกลางฯ ยังมีภารกิจเพื่อสังคมในการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีแผนการดำเนินการตลอดทั้งปี รวมถึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย โดยได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย ลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ที่พบสถิติว่ามีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

โดยมีการเปิดจุดให้บริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ จำนวน  255 จุดทั่วประเทศ  อาทิ  ให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟฟรี  ทั้งไฟท้าย  ไฟหน้า ไฟเลี้ยว  เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย  ให้บริการระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ไปจนถึง 17 เมษายน 2562 โดยประชาชนผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีป้ายแบนเนอร์ชื่อและสัญลักษณ์โครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และตรอ.ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยผู้มาใช้บริการจะต้องแสดงใบขับขี่ และเป็นรถที่ต่อภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ปฎิบัติตามกฎหมายและรักษากฏวินัยจราจร ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ดังนั้นผู้ขับขี่ที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นอกจากการเตรียมความพร้อมของตัวรถด้วยการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทางแล้ว ต้องอย่าลืมตรวจสอบการมีประกันภัย พ.ร.บ.ของรถ ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งในหลายเทศกาลที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.

สอบถามรายละเอียดการทำประกันภัย พ.ร.บ.และใช้สิทธิคุ้มครองได้ที่ www.rvp.co.th หรือที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง