กปน. เปิดจ่ายน้ำถนนราชพฤกษ์เส้นทางต่อขยาย รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง เพิ่มความสุขประชาชน ด้วยน้ำประปาที่ไหลแรงขึ้น

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบท (ทช.) วางท่อประปาใหม่ในจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับงานก่อสร้างถนนตัดใหม่ซึ่งต่อขยายจากถนนราชพฤกษ์เดิม ในโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ของ ทช. โดย กปน. ได้ก่อสร้างวางท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 และ 800 มิลลิเมตร และท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ในถนนราชพฤกษ์เส้นทางต่อขยาย ช่วงตั้งแต่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ถึงสุดเขตจังหวัดนนทบุรี ความยาวท่อรวม 6.8 กิโลเมตร มูลค่างานประมาณ 57 ล้านบาท เพื่อเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำ ตลอดจนรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยในอนาคต ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด และเปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ เพิ่มความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น