สธ.ประชุมทางไกล ซักซ้อมความพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนจากฝุ่นขนาดเล็ก

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ซักซ้อมการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อสุขภาพ เน้นให้ความรู้ประชาชน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง กำชับให้หน่วยงานเป็นต้นแบบเรื่องความสะอาดลดฝุ่น

 

วันที่ (18 มีนาคม 2562) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ชั้น 7 อาคาร 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ซักซ้อมแนวทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละออง โดยให้จังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่า 3 วัน ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการดูแลพี่น้องประชาชน และบางพื้นที่อาจต้องนำพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาควบคุมเพื่อลดปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของเหตุรำคาญ

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ได้ให้สถานบริการได้เตรียมยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ พร้อมให้บริการผู้ป่วย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกคัดกรองผู้ป่วยและดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังสถานการณ์การเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบผิวหนัง และโรคเกี่ยวกับตา  ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้เจ็บป่วยรุนแรงจากปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับเป็นต้นแบบจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) รณรงค์ให้ท้องถิ่นและประชาชนร่วมทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนให้ปราศจากฝุ่น นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายคลินิกมลพิษ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากสิ่งแวดล้อมไปยังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่มีปัญหาฝุ่นละออง ขณะนี้ส่วนกลางมีต้นแบบที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

“กระทรวงสาธารณสุขมีกลไกหลายอย่างในการลดผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละออง ทั้งการให้ความรู้ประชาชน การเฝ้าระวังการเจ็บป่วย รวมทั้งใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีฝ่ายปกครองท้องถิ่น สาธารณสุข ประชาชน เอกชน ร่วมมือกันทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น ในส่วนของใช้หน้ากากอนามัยจะเน้นสนับสนุนในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งขณะนี้สนับสนุนหน้ากากอนามัยแล้ว 39,100 ชิ้น”นายแพทย์สุขุม กล่าว

 

ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองว่าตนเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ หากอยู่ในพื้นที่สีเหลือง  สีส้ม สีแดง ซึ่งเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม  งดสูบบุหรี่ เผาหญ้า ต้นไม้ หรือขยะต่าง ๆ ใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ไอ ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

*********************