สบพ. ร่วมกิจกรรมในโครงการ Pilot Talk Thailand ครั้งที่ 2

นาวาอากาศโทอภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) นำคณะครูการบินและศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน รุ่น AP 114 และ AP 115 เข้าร่วมโครงการ Pilot Talk Thailand ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยทีมงาน Pilot Talk Thailand  ร่วมกับคณะวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562  ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สำหรับงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงานที่มีความสนใจ ในอาชีพนักบิน ภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมเสวนา ใน หัวข้อ อาชีพนักบินแอร์ไลน์ โอกาส หรือ ทางตัน? พร้อมด้วยการเสวนาใน หัวข้อ ชีวิตศิษย์การบิน สวยงามอย่างที่คิดจริงหรือ? โดยมี นายศักดา นาควัชระ ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 114 (AP-114) และนางสาวพรคนา สุทธิพงศ์คณาสัย ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 115 (AP-115) มาร่วมแนะแนวหนทางสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการบิน อีกทั้งร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรทางด้านการบินของ สบพ. ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย