ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว 2 จุด

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องทดสอบปิดประตูน้ำ ในคืนวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อเตรียมงานตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร บริเวณใกล้แยกปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่สะพานพระราม 4 ถึงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
 • ถนนติวานนท์ ตั้งแต่แยกปากเกร็ด ถึงซอยสุขาประชาสรรค์ 3
 • ถนนภูมิเวท ทั้งเส้น
 • พื้นที่เกาะเกร็ด
 • ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนราชพฤกษ์ ถึงสะพานพระราม 4

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประปาเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณคลองแมะดำ ถนนสุวินทวงศ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่หน้าบริษัท TFE ถึงคลองหลวงแพ่ง
 • ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองบึงขวาง
 • ถนนร่วมพัฒนา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอยู่วิทยา ถึงคลองลำตาอิน
 • ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองลำอีรั้ว
 • ถนนฉลองกรุง ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองบึงขวาง
 • ถนนอยู่วิทยา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอยู่วิทยา ถึงคลองลำสลิดทอง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

การประปานครหลวง

 

กองบริหารงานข่าว  ฝ่ายสื่อสารองค์กร