📣📣📣สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาและรอบรับตรง

✈️อยากเรียนด้านการบิน ต้องที่ CATC มีครบ!!!

#รับทุกแผนการเรียน

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พร้อมเส้นทางสู่วิชาชีพที่ครอบคลุมตรงทุกความต้องการในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจบชั้นปีที่ 2
สามารถเลือกเรียนต่อได้ 6 สาขาวิชาโทด้วยกัน ได้แก่

✅การจราจรทางอากาศ

✅การขนส่งสินค้าทางอากาศ

✅การท่าอากาศยาน

✅โลจิสติกส์การบิน

✅ธุรกิจสายการบิน

✅การบำรุงรักษาอากาศยาน

👉สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp

📍รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 3622,2210,2223