ตลาด อ.ต.ก. พร้อมบริการสินค้าเกษตรออนไลน์ “ส่งของดี การันตีคุณภาพ” ไกลแค่ไหนก็พร้อมส่ง

ตลาดสด อ.ต.ก. แหล่งรวมสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป ที่ผ่านมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ อาหารปลอดภัย  พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ อ.ต.ก. เดลิเวอรี่ “ส่งของดี  การันตีคุณภาพ” เพียงสั่งสินค้าผ่าน Line Man ไกลแค่ไหนก็พร้อมส่ง

ช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  บางท่านจำเป็นจะต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทำให้วิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตบางอย่างเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อการจับจ่ายใช้สอย หลายท่านหันมาใช้บริการเดลิเวอรี่มากขึ้น การจำหน่ายสินค้าตลาดสด อ.ต.ก. ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Ortorkor.com  , Facebook : Ortorkor Delivery และ Line Man  เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ จากการที่ต้องออกมาซื้อสินค้าจับจ่ายในตลาดสด เพียงแค่ย้ายขึ้นมาบนจอมือถือทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการจับจ่ายวัตถุดิบแบบ One-stop service แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นตลาดสด

การจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ อ.ต.ก. เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตกับผู้ขายเข้าสู่ระบบการตลาด และบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มุ่งตอบสนองในแนวทาง “เศรษฐกิจฐานดิจิทัล” ของรัฐบาล ปัจจุบันสามารถสั่งซื้อสินค้าภายในตลาดสด อ.ต.ก. ผ่านช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก. เดลิเวอรี่ “ส่งของดี การันตีคุณภาพ” จำนวน 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่ เว็บไซต์ Ortorkor.com  และ Line Man เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรคุณภาพออนไลน์ เชื่อมโยงกับตลาดออฟไลน์ที่มีอยู่เดิม ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ อ.ต.ก.

อ.ต.ก. Delivery  สั่งของดี….การันตีคุณภาพ จัดส่งสินค้าทั่วประเทศภายใน 48 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือสั่งซื้อสินค้า เพียงเพิ่มเพื่อนกับ ortorkordelivery ได้ที่ช่องทางดังนี้ www.ortorkor.com , Line : @ortorkordelivery , Facebook : อตก เดลิเวอรี่ , IG : ortorkor_delivery หรือโทร 0 2270 0147 ในวัน เวลาราชการ