อย. เตือน อย่าหลงเชื่อเอกสารทั้ง 3 ฉบับ

ตามที่มีเอกสารปรากฏเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อย. เรื่องการขึ้นทะเบียนวัคซีนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งว่าเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ไม่ได้ออกโดย อย.จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเอกสารดังกล่าว

ข้อมูล https://bit.ly/35ZkrZv