กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเข้มค่าควันดำจากเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ในการเข้าตรวจเช็คค่าควันดำจากท่อไอเสียของเครื่องจักรและยานพาหนะของหน่วยงาน เพื่อตรวจหาค่าไอเสีย ฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 ที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ห้ามใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเขม่าควันดำ งดใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วกับเครื่องจักร และให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด เลือกใช้เกรดน้ำมันให้เหมาะสมตามมาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน