พม. จับมือ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่าย จัดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5”

พม. จับมือ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่าย จัดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5” Thailand Friendly Design Expo 2022 “วีลแชร์เดย์”

วันที่ 10 ก.พ. 65 เวลา 15.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 Thailand Friendly Design Expo 2022 “วีลแชร์เดย์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล สำหรับปี 2565 นับเป็นการจัดงานฯ ครั้งที่ 5 ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) เพื่อแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม สถาปัตยกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล หรือ Friendly Design รวมถึงการจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ และธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for AlI) โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ ให้สามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้ในอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะต่างๆ ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ตามแนวทางสากลขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน “โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า มนุษย์ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันในโอกาส และเราให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน อย่าปล่อยให้คนพิการอยู่เฉยๆ เพราะเขาสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ ทั้งในมิติของเขาและมิติของประเทศ อยากให้ทุกคนมองให้ครบทุกมิติ ชีวิตทุกคนต้องไม่อยู่นิ่ง เมื่อไม่อยู่นิ่งแล้วต้องก้าวไปข้างหน้า เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงทุกวินาที ดังนั้นเราต้องก้าวให้เร็วกว่าโลก ทั้งนี้ ภายในงานมีหลายอย่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งคนพิการไม่เคยย่อท้อและคิดสิ่งใหม่ๆ มาตลอด ทั้งเครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องสร้างความปลอดภัย และเครื่องเกี่ยวกับกีฬา ตนคิดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของกีฬาได้ และจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้อีกมากมาย เพราะชีวิตต้องไม่หยุดนิ่งและไม่ท้อถอย ทั้งนี้เรามีนวัตกรรมและมีการปรับปรุงให้ดีเพิ่มขึ้น ตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน รัฐบาลนี้เราตั้งใจทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ และเราก็จะไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1) “อบรมทูตอารยสถาปัตย์” จำนวน 4 ครั้ง (4 ภาคทั่วประเทศ)

2) กิจกรรม “มอบป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัล Friendly Design Awards 2022” จำนวน 30 รางวัล

3) กิจกรรมจัดแสดงสินค้า ผลงาน อาชีพคนพิการ โดยจัดบูธแสดงผลงานคนพิการทุกประเภทความพิการ จำนวน 112 บูธ ซึ่งมีบูธหน่วยงานในสังกัด พก. จำนวน 2 บูธ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (จำหน่ายกระเป๋ากระจูด ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ เสื้อมัดย้อม) และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ โรงงานปีคนพิการสากล (จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย) และบูธการเคหะแห่งชาติ นำเสนอแปลนบ้าน/โมเดลบ้าน โครงการบ้านสุขประชา (บ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย) และโครงการบ้านเคหะสุขเกษม สำหรับผู้สูงอายุ และข้าราชการเกษียณ อีกทั้งเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ เข้าร่วมแสดงผลงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 บูธ

4) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน สินค้า กิจกรรม และศักยภาพคนพิการ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5″ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ