กสม. รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบเรื่องความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมกรณีผู้เสียหายถูกข้าราชการระดับสูงล่วงละเมิดทางเพศ เกรงไม่ได้รับความเป็นธรรม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนายการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ในฐานะผู้แทนผู้เสียหายในคดีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยข้าราชการระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม ที่เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรม หลังจากผู้เสียหายถูกกระทำการละเมิดตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วแต่พบว่าการดำเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ รวมทั้งการดำเนินการสอบสวนทางวินัยภายในหน่วยงานที่ข้าราชการระดับสูงผู้นั้นสังกัดมีความล่าช้าอย่างไม่สมควรแก่เหตุ แม้จะได้พยายามติดตามเรื่องมาโดยตลอดแล้ว ทั้งนี้ผู้เสียหายมีความกังวลว่าคดีของตนไม่มีความคืบหน้าอาจด้วยเหตุที่เรื่องดังกล่าวเกี่ยวพันกับข้าราชการระดับสูงผู้กระทำการละเมิด จึงขอให้ตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระบุจะรับเรื่องดังกล่าวไว้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจะแสวงหาข้อเท็จจริงและรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมเน้นย้ำว่าเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จะเร่งพิจารณาดำเนินการตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่มี